Arvioinnin osaajana

Ammatillinen opettaja arvioinnin osaajana – arvioitko vai arvaatko

Ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstö ja esimiehet tarvitsevat tukea arviointikulttuurin uudistamisessa. Lähtökohtana ovat ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien selvitysten mukaiset osaamistarpeet, reformi, uudistunut lainsäädäntö, digitaalisuus ja toimintaympäristöjen muutokset.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö ja esimiehet.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä toimintakulttuurin muutoksessa huomioiden ammatillisen koulutuksen reformin tuomat osaamisvaatimukset arvioinnin kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitämme henkilöstön asiakaslähtöistä pedagogiikkaa, arviointiosaamista ja arvioinnin yhtenäisiä käytänteitä. Hankkeen avulla tuetaan osallistujien digiosaamisen kehittymistä sekä laadun ja tehokkuuden edistämistä koulutuksen järjestäjien toiminnassa.

SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Toteutamme kaksi 5 op:n osiota, joista muodostuu päättöwebinaarin kanssa yhteneväinen kokonaisuus. Digitaalisuus arvioinnissa –osuus on verkkototeutus, jossa osallistujat saavat ajantasaisen katsauksen ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta arviointiin. Tarkoituksena on saada koulutukseen osallistuville omakohtainen kokemus henkilökohtaistamis- ja arviointiprosessista.

OHJELMAN OSIOT

  • Osaamisen arviointi ja laadunvarmistus, 5 op
  • Osaamisen arvioinnin käytäntöjen kehittäminen, 5 op

HINTA
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.
 

Uutiset