Koulutuksen sisältö

  • Osaamisen arviointi ja laadunvarmistus, 5 op

         Osion tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä ja osallistujia arvioinnin kokonaisuuden suunnittelussa ja
         laadunvarmistuksessa.

         Osio sisältää osallistujan lähtökohtia selvittävän ennakkotehtävän, lähipäiviä, verkossa työskentelyä sekä osallistuja- ja
         organisaatiokohtaisen ohjatun kehittämistehtävän.

  • Osaamisen arvioinnin käytäntöjen kehittäminen, 5 op

          Osion tavoitteena on kehittää osallistujien asiakas- ja työelämälähtöistä pedagogiikka, arviointiosaamista sekä arvioinnin
          yhtenäisiä käytänteitä.

          Toteutus sisältää lähipäiviä, verkossa työskentelyä sekä kehittämistehtävän. Digitaalisuus arvioinnissa -osuus on kaikille
          avoin verkkototeutus.